Znaky karet přes TeX

Ve světě typografie se používají symboly přesně definované, které si voláme přes Mapu znaků či přes Vložit→Symboly (Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, InDesign). Pokud máme štěstí, narazíme na písmo, které má svou vlastní kresbu znaků karet.

TeXovém světě (volně dostupný typografický systém z konce sedmdesátých let od profesora Knutha ze Stanfordské univerzity) se karetní symboly standardně volají přes matematický režim a příkazy:

$\spadesuit,\heartsuit,\diamondsuit,\clubsuit$

Můžeme samozřejmě změnit jejich velikost, barvu kresby, ale tím to končí. Přes balíčky txfontspxfonts sice najdeme variantní kresbu, ale po zavolání si balíčku nám to zasáhne do kresby jiných matematických symbolů. Kresba přes balíčky MnSymbol či arev není hezká.

Na internetu lze samozřejmě najít řadu písem, kde kresba karetních znaků je (je to na úrovni šachových figur), ale je vždy potřeba se pročíst licencí u písma. Další možnost je užít rastrové obrázky, to však na sazbu a tisk není vhodné. Hodí se to na webové stránky, viz například Bridžová Revue:

Užito pomocí:

<img src="http://revue.bridgecz.cz/Revue/Obr/ZnakyKaret/s.gif">
<img src="http://revue.bridgecz.cz/Revue/Obr/ZnakyKaret/h.gif">
<img src="http://revue.bridgecz.cz/Revue/Obr/ZnakyKaret/d.gif">
<img src="http://revue.bridgecz.cz/Revue/Obr/ZnakyKaret/c.gif">

Další možnost, jako na těchto webových stránkách, je užít dostupné písmo s obarvením: . Ty lze získat v html takto:

<font color="blue">♠</font>
<font color="red">♥</font>
<font color="orange">♦</font>
<font color="green">♣</font>

Pro svou práci jsem si přes TikZ definoval vlastní kresbu a pak není problém si vnitřní část jakož i kresbu ovlivnit, tedy změnit barvu, vzor linek, zapnout a vypnout či něco upravit a dokreslit.

Kresba je přímočará pomocí série bodů a použitím parametru to s upřesněním směru přes inout, tedy příchozí a odchozí úhel do bodu. Definoval jsem si pět variant a barvy volil přes balíček xcolor. Více o definování barev viz balíček chroma. Já barvy karetních znaků volil dle programu Debian Tenace (cca vzor BBO Fóra), karetního stolu (první vlevo) pak dle BBO, Windows rozhraní, týmy.

Zkusil jsem i jednoduchý karetní stůl, s možností rychle si předefinovat značky světových stran a barev linek. Jako zajímavost jsem zkusil i neevropské jazyky. Koho by to zajímalo, tak první řádek je angličtina (North, South, East a West), druhý je vhodný pro češtinu a slovenštinu (Sever, Jih/Juh, Východ, Západ), poslední řádek tvoří zleva ruština, japonština a korejština. Poslední řádek jsou stejné barvy pro linky jen dochází ke změně intenzity barvy (od 50 % přes 75 % až po 100 %). Byla užita písma mingliu.ttc a batang.ttc.

Jako formát používám LuaLaTeX, jedná se o silné propojení TeXu a jazyka Lua.

Pomocí těchto karetních znaků byly přesázeny pětikartové koncovky, jak je postupně zveřejňuje Tomáš Fořt v Bridžové Revue. Historicky první z mnoha dostupných je tento.

Jakožto příznivce otevřeného software (OSS, Open Source Software, viz také GNU, General Public License) dávám k dispozici, líbí-li se vám, ke stažení a libovolnému užívání (soukromé, komerční), i s drobnými ukázkami.

Ke stažení: PDF, TeX.

Ještě jsem to nezkoušel, ale dle těchto křivek by se dal ořezávat sazební podklad, snad úkol do budoucna při nějaké té tvorbě obálek či poustříků.

Převod do rastru proběhl takto. Nástroj pdfcrop je z kolekce TeX Live, pod gm se skrývá GraphicsMagick, resp. bez gm syntaxe programu ImageMagick.

pdfcrop --hires --margin 2 znaky-karet.pdf orez.pdf
gm convert -density 600 orez.pdf orez.png

Ke stažení: PDF, PNG.


Zpět do domečku...