Dvouciferně v (semi)finále Spingoldu 2012Jak se to dvoucifří v (semi)finále Spingoldu

Podívejme se na rozdání se skutečným a zrealizovaným rozdílem 10 a víc impů v obou semifinálových utkáních, kde se hrály stejné krabice. Pro nedočkavé jsou zápasy uloženy v archívu Vugraph při serveru BBO. Semifinále běžely na přelomu soboty a neděle 21. a 22. července 2012. Finále pak na přelomu neděle a pondělí 22. a 23. července 2012.

Hrálo se vždy na čtyři segmenty po 16 rozdáních. Diváků bylo ve finále průměrně pět tisíc na prvním stole a dva tisíce na druhém.

Semifinále:

Semifinále:

Finále:

předposledním článku jsem se zaměřil na rozdání s rozdílem větších než 5 impů, skutečných i potenciálních, v posledním článku jsem se neúmyslně zaměřil na podlicitované slemy, a bylo jich tolik, že jsem všechny ani nevypsal. Zde bylo rozdílových rozdání vůči Paru také mnoho, tak jsem se zaměřil jen na ty markantní a skutečné (nikoliv ty potenciální, neb nedolicitovaných slemů opět mraky) rozdíly 10+ (přeloženo z američtiny jako deset a víc) impů.

Poznámka. Ještě si zodpovězme jednu otázku, proč jsou týmová klání o kousek prestižnější než klání párová? Jednak potřebujete spolupráci dvou-tří párů na sestavení jednoho týmu. To obzvláště v českých a slovenských podmínkách nemusí být geograficky vždy jednoduché (tréninky a hra z očí do očí). Na párových turnajích nejste tlačeni k licitaci mezních a hraničních závazků, což dává obrovskou volnost v licitaci bez nutnosti rozvoje na vysokých závazcích, které už tak licitovat není jednoduché. V dlouhém horizontu padající závazky nejsou problém, důležitý je průměr a aby byl dostatečně velké kladné číslo. To je k rozvoji licitačních systémů a konvencí, sehrávka se naopak hraje co nejstabilněji s prvořadou úlohou závazek splnit, nadzdvihy už nehrají prvořadou roli, neb závazek sám je většinou mezní. Obrana musí spolupracovat velmi úzce, protože donutit k pádu závazek, kde je prvořadým úkolem jej splnit, není jednoduché. Pokud nezahráváte standardní bridžové situačky (u hlavního hráče či v obraně), tak to máte nemalé bodové problémy a jednoduše se propadáte, což u párového turnaje znamená nejhůře nula procent na jednom rozdání. Pokud hrajete vyšší týmovou ligu, tak velké ztráty nejsou často k vidění a menší závazky rozhodují. S rekontry se setkáváme méně často, neb penalizační kontra hrozí dvojnásobným pádem, což je v průměru o zdvih víc než jsou zvyklí hráči párových klání.

Právě z tohoto důvodu dvouciferné hodnoty impů potěší, zvlášť na tak prestižním týmovém klání, kde už týmy mají své zkušenosti a ví co a jak. Obzvláště tým Cayne, Jimmy Cayne (jec) obvykle hrající s Dano de Falcem (smispi), ale též s Alfredo Versacem (nevaio), Michaelem Seamonem (miamiwiz), Lorenzo Lauriou (llorenzo) a dalšími, je pravidelným diváckým zážitkem a společenskou událostí na BBO, pro Evropany v podvečerních hodinách.

Složení čtvrtfinálových týmů:

Tým Monaco (papírově první): Pierre Zimmermann, Franck Multon, Fulvio Fantoni, Claudio Nunes, Geir Helgemo a Tor Helness.

Tým Nickell (2): Nick Nickell, Ralph Katz, Robert Levin, Steve Weinstein, Eric Rodwell a Jeff Meckstroth.

Tým Gordon (3): Mark Gordon, Pratap Rajadhyaksha, David Berkowitz, Alan Sontag, Jacek Pszczola a Michal Kwiecien.

Tým Cayne (4): James Cayne, Michael Seamon, Alfredo Versace, Lorenzo Laura, Giorgio Duboin a Antonio Sementa.


Semifinále: Monaco versus Cayne

Rozdání 3. z 64

 
DTH: N-S 1, 1, 3, 6 a 1; E-W 11-12, 11, 8, 6-7 a 12.
Par: 6Bt W = za -1440 bodů pro linku N-S.
+12 impů pro tým Cayne.

Bránit 6 licitací 6X padající šestkrát nemá smysl (1400 versus 1370, ztráta impu), podobně jako 6Bt, kdy 7X padá už sedmkrát (1700 versus 1440).

6 a 6Bt je potenciální rozdíl dvou impů. Beztrumfový závazek musí být hrát od Západu, jinak kárový výnos rozvine K. Hlavní hráč pak ztrácí K a A, podobně to dopadne, pokud se snaží získat zdvih Q.

Na prvním stole dostává Západ výnos kárový do 4Bt, takže nemá problém si rozvinout trefy. Na druhém stole 6 dohledají, ale padají. Dostalo se jim sice volného impasu srdcového, ale neimpasují trumfy a ztrácí jeden tref a A.

Rozdání 10. z 64

 
DTH: N-S 9, 8, 8, 9 a 12; E-W 4, 5, 4, 2-3 a 1.
Par: 6 N/S = za +1370 bodů pro linku N-S.
+15 impů pro tým Monaco.

Druhá dvoucifra padla na desátém rozdání, kdy na druhém stole kontra znovuotevře licitaci Sever a Jih pasuje, 1X sice padá jedenkrát, ale na stole bylo něco jiného. Expertně na prvním stole ukazuje licitaci Nunes-Fantoni.

Sehrávka je též napínavá, hlavní hráč sice úmyslně ztrácí vítězný zdvih pomocí Q (snapováno a přesnapováno), ale upřesňuje to dělení kárové barvy u obrany a může křížově snapovat až do dvanácti zdvihů. Ani trumfový výnos obraně nepomůže, neb je tu impas K a křížové snapování je stále na programu, jen se Q šetří na koncovku a snapují se nízká kára.

První segment končil pro tým Monaco 44-29 impů.

Rozdání 19. z 64

 
DTH: N-S 4-2, 1, 3-1, 8 a 7; E-W 8, 10, 10, 5 a 5.
Par: 5 N/S -3 za -500 bodů pro linku N-S.
+10 impů pro tým Monaco.

Podobně jako na 17. rozdání, tým Monaco dohledává celoherní závazek, tým Cayne nikoliv. Na 19. rozdání to však nestojí jen 7 impů, ale celých 10. Na stolech bylo možné odehrát oba závazky v drahé barvě.

Rozdání 26. z 64

 
DTH: N-S 7, 8, 7, 10 a 10; E-W 3, 5, 6, 3 a 3.
Par: 1 N/S +3 za +130 bodů pro linku N-S.
+13 impů pro tým Monaco.

Na stole je velmi riskantních 3Bt, které mají spadnout dvakrát po srdcovém výnosu. Na druhém stole tak udělají, nezablokují si srdce a navíc vyjíždí A na šestém zdvihu před pokračováním srdcí, hlavní hráč padá dvakrát. Na prvním stole však vynáší piky a hlavní hráč si dohraje k nadzdvihu. Kontrovaný závazek to být nemůže, neb se dá utéct do 4= či do 4=.

Rozdání 28. z 64

 
DTH: N-S 1, 4, 2, 1 a 1; E-W 12, 8, 11, 12 a 12.
Par: 6Bt E/W = za -990 bodů pro linku N-S.
+10 impů pro tým Cayne.

V kartách je malý slem trefový, kárový a beztrumfový. Ten na prvním stole nedohledávají a uhrávají dva nadzdvihy, jak je vynesena nízká srdce a zbylé dvě jdou na piky. Navíc Jih přihazuje K a tím šetří práci hlavnímu hráči.

Na druhém stole to je jiný příběh. Dohledají sice malý beztrumfový slem, ale v dvoukartové koncovce hlavní hráč chybuje a padá jedenkrát.

Rozdání 31. z 64

 
DTH: N-S 7, 9, 4, 4 a 11; E-W 5, 4, 9, 9 a 2.
Par: 5X E/W -2 za +300 bodů pro linku N-S.
+12 impů pro tým Monaco.

Na prvním stole hrají 4X, které mají spadnout, ale nepadají. Obrana nevrací ani tref na snapový zteč, ani není užita T na zajištění zdvihu. Tak si hlavní hráč hlídá kontrolu trumfů a využívá trefy jako náhradní trumfy. K pak slouží jako přeprava na vyzvednutí dalších trefů.

Na druhém stole brání přes 5X, závazek padá jedenkrát, papírově dvakrát. Na výnos měla přijít nízká pika, trumf nebo trefy. Dokonce ani nízký tref nevadí, jak je ztrátových karet na Východě přespříliš. Volit kárový či srdcový závazek je to to samé.

Druhý segment končil 91 impů pro tým Monaco a 44 impů pro tým Cayne.

Rozdání 34. z 64

 
DTH: N-S 8-7, 7, 7-6, 6 a 9-8; E-W 5, 6, 6, 7 a 4.
Par: 2Bt N = za +120 bodů pro linku N-S.
+10 impů pro tým Monaco.

Na prvním stole se prolicitovali k 3Bt, ale Východ chybně vynáší Q, která je propuštěna. Přesun na kára je správný, ale chybně Západ nebere K a nelze tak pokračovat v kárách, A by pak získalo další zdvih a dorazilo si kára. Závazek splněn. Na druhém stole zůstávají při licitaci 1Bt a odehrají a plní s nadzvihem.

Rozdání 36. z 64

 
DTH: N-S 0, 4, 0, 2 a 2; E-W 13, 9, 13, 11 a 11.
Par: 7Bt E/W = za -2220 bodů pro linku N-S.
+13 impů pro tým Monaco.

Další dvoucifru lze vidět o dvě rozdání dál. V kartách vám leží velký srdcový a beztrumfový slem. Na prvním stole se prolicitovali k malému srdcovému, na druhém však správně k velkému. Použijí konvenci Turbo (4Bt) žádající o ukázání sudého počtu klíčových karet (0, 2, nebo 4), možná má konvence Roman Keycard Blackwood odzvoněno po renesanci této konvence? Kárový impas na K sedí a hlavní hráč plní.

Rozdání 41. z 64

 
DTH: N-S 7, 6, 10, 7 a 7; E-W 5, 7, 2, 6 a 6.
Par: 4 N/S = za +420 bodů pro linku N-S.
+11 impů pro tým Monaco.

Na obou stolech dohledávají 4, poněvadž nepřichází trefový výnos, hlavní hráč plní s nadzdvihem na prvním stole po správném odhadu AQ. Na druhém stole však chybně odhadují AQ a navíc se po osmém zdvihu dostávají do problémů, neb se hlavní hráč nemůže dostat na stůl, ztratil by okamžitě trefový a kárový zdvih, jak leží karty, což se stalo. Bylo potřeba vypracovat Q a zahodit tref a tref pak ze stolu snapovat. Jedna z možností byla na šestém zdvihu se vzdát jedné káry, aby se na stole dala kára snapovat. Padá se jedenkrát.

Třetí segment se končí se 134 impy pro tým Monaco a 58 impy pro tým Cayne.

Rozdání 52. z 64

 
DTH: N-S 5, 3, 4, 7 a 6; E-W 8, 9, 9, 5 a 6.
Par: 1 E/W +2 za -140 bodů pro linku N-S.
+12 impů pro tým Monaco.

Dostáváme se k poslednímu segmentu tohoto semifinále. Na obou stolech licitují 4, které mají papírově jedenkrát spadnout. Na prvním stole je odehrána zvláštní partie, neb Jih bere první trumfový zdvih A, ale později stejně získává snap Q a na sedmém zdvihu by byl zahrán K, přesnapována 9 a A následuje, hlavní hráč padá jedenkrát. Největší šance hlavního hráče byla na třetím zdvihu, kdy mohl trefy nechat propadnout ke klukovi, zahrát vysoký trumf a další vysoký trumf, poté už jen vyjetí srdcí. To je však teorie, neb Jih dává hlavnímu hráči iluzi, že Q má Sever. Na druhém stole nevynáší trefy, ale trumfy, takto nelze získat trefový snap na třetí kolo trefů a hlavní hráč plní.

Rozdání 61. z 64

 
DTH: N-S 5, 3, 6, 3 a 7-8; E-W 7, 10, 7, 9-10 a 5.
Par: 4 E/W = za -620 bodů pro linku N-S.
+13 impů pro tým Monaco.

Dostáváme se k poslední dvoucifře tohoto segmentu a semifinále. Na prvním stole licitují nehratelných 3Bt, na druhém hratelných 4. Na prvním stole si obrana vypracuje trefy a závazek padá dvakrát. Na druhém ztrácí dvakrát piky a jedenkrát kára, impas na K sedí. Závazek splněn.

Semifinále končí se 174 impy pro tým Monaco a se 71 impy pro tým Cayne. Zaslouženě postupuje do finále tým Monaco.


Semifinále: Nickell versus Gordon

V tomto semifinále byl očekáván tým Diamond, ale ty vyklepl v osmifinále tým Levine, ty ale ve čtvrtfinále vyklepl tým Gordon. Předejímám, že toto semifinále bylo poznačeno odebráním dvou krabic a přidáváním jedné zpět, což je dost nezvyklé i pro USA. Už jen odebírání je v Evropě nezvyk. Kdo by se o tom chtěl rozvědět víc, tak viz článek a diskuze zde. Také se přikláním k názoru, že čas mohl být přidán, aby byly srovnatelné výsledky na obou semifinálových kláních. Není nadto umět hrát svižně a rychle!

Rozdání 10. z 64

 
DTH: N-S 9, 8, 8, 9 a 12; E-W 4, 5, 4, 2-3 a 1.
Par: 6 N/S = za +1370 bodů pro linku N-S.
+10 impů pro tým Nickell.

Dostáváme se k zápasu na desáté rozdání, kde je v kartách malý trefový slem. Na prvním stole licitují 5, na druhém záhadně jen 2, oba závazky jsou splněny. Na prvním stole se vzdávají impasu K a plní závazek přesně. Na druhém stole Jih dává přednost pasu před ukázáním čtyřlistu trefového. Závazek plní i přes malý Moysian fit v trumfech (4-2) a ztrátu kontroly v trumfech.

První segment končí se 17 impy pro tým Nickell a 22 impy pro tým Gordon. Druhý segment tohoto čtvrtfinále jako jediný těchto tří zkoumaných zápasů neměl dvoucifří a segment končí se 36 impy pro tým Nickell a 29 impy pro tým Gordon.

Rozdání 43. z 64

 
DTH: N-S 7, 6, 10, 9 a 8; E-W 5, 6, 3, 4 a 5.
Par: 4 N/S = za +420 bodů pro linku N-S.
+11 impů pro tým Gordon.

V kartách je závazek 4, který je dohledán jen na druhém stole, na prvním se snaží o nehratelných 3Bt. Na prvním stole se snaží odehrát všemi dostupnými prostředky, ale rozehrání pik od Západu a hlídáním nezablokování barvy rozpráší závazek se dvěma pády. Na druhém stolu licitují 4, kdy obrana nemůže bránit se 4X, neb by spadli třikrát za 500 bodů. V koncovce si hlavní hráč vyjíždí dvakrát trumfy a snapuje tref na stole. Odchytit J od Západu je pak již rutina, zafunguje výnos piky i kár, piky jsou lepší neb zafungovalo by i proti držení kluka u Východu.

Třetí segment se končí se 39 impy pro tým Nickell a 53 impy pro tým Gordon.

Rozdání 49. z 64

 
DTH: N-S 7, 9, 3, 5 a 9; E-W 6, 3, 10, 8 a 3.
Par: 4X N/S -1 za -100 bodů pro linku N-S.
+10 impů pro tým Nickell.

Dostáváme se k poslednímu segmentu tohoto semifinále, zde se nám urodilo dvojčísel jako švestek na podzim. Na tomto rozdání oba stoly licitují 4, překvapilo mě, že obrana se nehájila 4, závazkem, který možná nemusel být ani kontrován. Na stolech je však jiný příběh. Na prvním stole na druhý zdvih zahrává obrana piky a hlavní hráč přihazuje K, tím chybně odhaduje pozici AQ. Ztrácí dva piky, A a jeden tref. Na druhém stole také obrana pokračuje piky na druhém zdvihu, ale hlavní hráč zahrává J a plní po získání zdvihu K.

Rozdání 53. z 64

 
DTH: N-S 3, 4, 1, 3 a 6; E-W 10, 9, 12, 8 a 7.
Par: 6 E/W = za -980 bodů pro linku N-S.
+11 impů pro tým Gordon.

Příběh 53. rozdání je příběhem nedolicitovaného malého slemu. Po šestikolové licitaci se na prvním stole ke slemu v srdcích dostávají, na druhém stole po třech kolech zůstávají na celoherním závazku 4. Hlavní hráč sice ztrácí tref, ale impas A sedí a na tuto kartu mizí třetí ztrátová pika. Na prvním ani druhém stole se hlavní hráč ani nemusí moc snažit, neb Jih trefy vynáší. Třetí a čtvrtá ztrátová kára se již snapují a závazky jsou splněny. Rozdíl 500 bodů alias prémie za malý slem v první hře.

Rozdání 55. z 64

 
DTH: N-S 8, 8, 7, 8 a 6; E-W 5, 5, 6, 5 a 7.
Par: 1Bt N/S +1 za +120 bodů pro linku N-S.
+10 impů pro tým Nickell.

Dostáváme se o další dvě rozdání, kdy tým Nickell prohrává o 15 impů, přitvrdili tedy. Na prvním stole jsou licitovány 3 bezy, které mají papírově spadnout. Na prvním stole na druhém zdvihu však chybuje Východ nepokrytím J. Na druhém stole nechávají vyhrát Q, ale ani to nepomůže, spíš naopak, a hlavní hráč plní svých 2Bt.

Rozdání 62. z 64

 
DTH: N-S 8, 7, 8-7, 5 a 10; E-W 4, 4, 5, 8 a 3.
Par: 4 N/S = za +130 bodů pro linku N-S.
+10 impů pro tým Nickell.

Dostáváme se k poslední dvoucifře v tomto semifinále. Na rozdání 61 není dolicitován celoherní závazek v druhé hře, to rozdání však nezmiňuji, je to „jen“ +9 impů pro tým Gordon.

Podobně jako předchozí dvoucifra i zde je na prvním stole licitován celoherní závazek 3Bt, na druhém rozdání také, ale papírově mají oba spadnout. Na prvním stole opět chybuje Východ a odhazuje si na sedmém zdvihu srdci, místo piky. Pak si už jen stačilo hlídat výnos piky od Východu, aby Západ nebyl expasován. Jako perličku na desátém zdvihu přihazuje Jih T, kdy Západ k expasu stejně donutí. Východ tomu mohl předejít výnosem piky. Koncovka byla náročná, protože hlavní hráč by spadl při prohození KJ mezi obránci. Vypadalo to, že Východ je k výnosu káry donucen, tedy že má K sám, nikoliv, že je to chyba obrany.

Koncovku si musela hlídat obrana již dřív, neb při čtyřkartové koncovce a výnosu piky od Východu hlavní hráč zahraje A a další piku k expasu Západu v kárách. Na druhém stole si sice zablokují kára, ale i tak hlavní hráč nezískává víc jak 8 zdvihů. Zasloužené impíky.

Semifinále končí s 81 impy pro tým Nickell a 73 impy pro tým Gordon. Ačkoliv při jen 62+1 vrácené krabici je postup zasloužený.


Finále: Monaco versus Nickell

Rozdání 16. z 64

 
DTH: N-S 10, 10-11, 10, 8 a 11; E-W 2, 2, 3, 4 a 2.
Par: 4 S +1 za +450 bodů pro linku N-S.
+14 impů pro tým Monaco.

Klání největší! Monaco versus Nickell! Evropa proti Americe, symbolicky řečeno. Už už jsem si myslel, že nebudu mít o čem psát, až přišlo významné 16. rozdání v prvním segmentu.

Věci významné se děly na prvním stole, kde i 1X, papírově padající třikrát, by znamenalo +800 bodů proti +450 ve 4+1 (420 v 4=, 430 v 3Bt+1 či 400 v 5=). Na stole však končí v 2X hraných od Západu, který padá pětkrát. Na druhém stole si zahráli pohodových 3Bt+1 hraných ze Severu. Riskovali tam však mnohem víc, neb 2X by padlo šestkrát, 3X pak papírově pětkrát. Byly by to body pro druhý tým, takto to skončilo dvoucifernými impy pro tým Monaco.

Kde se však propracoval hlavní hráč k pátému pádu? Vypadá to na pátý zdvih (nepropuštění K), neb stačí vyjet tref, či šestý (vyjetí zbytku trumfů), ale skutečnost je jiná. Správně má na druhém zdvihu Jih jako obránce zahrát K. Hlavní hráč chybuje až odhozem K na třetím zdvihu, což by byla karta, která by se dala použít na vysoký snap piků a stále by trumfový impas zafungoval, neb k blokování trumfů nedochází. Jedna chyba obrany, jedna od hlavního hráče, vše vyrovnané. Můžeme však s klidným svědomím vše svést na dvoukartovou koncovku, kdy má hlavní hráč využít K místo J. A nebo můžeme vše špatné svést na efekt posledního rozdání. O tom snad někdy jindy.

První segment finále končil 36-21 impů ve prospěch týmu Monaco.

Anyway, that's a bridge hand to be remembered!

Rozdání 17. z 64

Co budete vynášet jako Jih proti závazku 6?

 

 
DTH: N-S 2, 3, 2, 1 a 5; E-W 11, 9, 10-9, 12 a 8.
Par: 6 E/W = za -920 bodů pro linku N-S.
+10 impů pro tým Nickell.

Že tým Nickell bude bojovat i přes utrženou ztrátu bylo jasné, a dostali k tomu prostor, bylo to vidět již na dalším rozdání, prvním druhého segmentu.

Na prvním stole se licituje malý kárový slem, na druhém jen 3Bt. Jak však ten slem zahrát? Jak jej bránit? Nadějně vypadá vysoký tref (nízký zadá zdvih a závazek s nadzdvihem okamžitě) a následně trumf. Bohužel potom jste jako Jih v srdco-trefovém skvízu.

Co raději rovnou vynést trumf? Pak si hlavní hráč dojede trumfy, zahájí rozvoj srdcí, nízkou srdci si snapuje a na stůl si přejde pomocí A, až bude potřebovat dosbírat srdcovou úrodu.

Co tedy vynést srdci, nízkou samozřejmě (J by zadal zdvih)? No, neděje se nic! Hlavní hráč bere vysokou, jednu srdci si snapuje vysokou, vyjede si trumfy i při dělení 5-0 alias Hawaii, přejde si pikou a posbírá si srdce.

A co tedy vyjet pik? Nedáme si pokoj, a nedáme, pořád to zkoušíme, ani to nepomáhá. :-) Hlavní hráč zahraje vysoký pik a snapuje si pik (a vysoká trefa), a nebo rovnou si zahraje tref do vysoké. Jih musí vzít a je opět v srdco-trefovém skvízu. Vrátí-li Jih vysoký tref, snapujeme, vrátí-li nízký tref, získáme zdvih J, vrátí-li Jih trumf, tak opět nevyhnutelný skvíz, vrátí-li srdci, bereme vysokou, další dvě vysoké srdce, srdcový snap (stačí nízká jak má J Jih), trefový snap a srdcový snap vysokou, dojetí trumfů zvrchu trumfy Hawaii neHawaii.

Některé hádanky své řešení jednoduše nemají, karet a možností bylo, je a bude jen maximálně 13 při úvodním výnosu (pokud se nebude bridž hrát se čtyřmi žolíky, pak by bylo možností 14)! Na druhém stole jsou v pohodě ve 3Bt se dvěma nadzdvihy, ale dvoucifernou ztrátou v přepočtu na impy.

Rozdání 23. z 64

 
DTH: N-S 3, 2, 7, 3 a 3; E-W 10, 9, 5-6, 10 a 9.
Par: 3Bt E/W +1 za -630 bodů pro linku N-S.
+12 impů pro tým Monaco.

V tomto segmentu se objevilo ještě jednou dvouciferné číslo. Ačkoliv mají týmy možnost hrát 3Bt+1 či 4Bt=, tak na obou stolech volí 4, na prvním padají, na druhém nikoliv.

Na prvním stole vynáší káro do Q, A, preventivní A (tři ztrátové trefy by mohly jít na kára) a další káro do snapu. Na druhém stole to měli bez zásahů soupeřů, ale také dali přednost 4. Jsou vynesena též kára od Jihu do Q, ale následuje pasivní trumfový výnos a následné uhrání závazku.

Druhý segment končil 68-44 impů ve prospěch týmu Monaco.

Rozdání 35. z 64

 
DTH: N-S 11, 10, 8, 11 a 10; E-W 2, 3, 5, 2 a 2.
Par: 3Bt N/S +2 za +460 bodů pro linku N-S.
+11 impů pro tým Nickell.

Dvoucifer se v třetím segmentu urodilo, vyhrál by na ně tým Nickell 4-1. Pojďme se podívat na první z nich, na rozdání, které přišlo ve třetím rozdání tohoto segmentu.

Na prvním stole licitují 5 a obrana si bere dvě svá esa a Meckstroth nárokuje další defenzivní zdvih se svým držením Jxxx nad AQ a pod KTxxxx.

Na druhém stole sice hledají trefový nebo kárový malý slem, ale zavčas se zastavují a uhrávají 4Bt s nadzdvihem.

Rozdání 37. z 64

 
DTH: N-S 7, 5, 10, 6-7 a 9-10; E-W 6, 8, 3, 5-6 a 3.
Par: 4X E/W -2 za +300 bodů pro linku N-S.
+11 impů pro tým Nickell.

Další dvoucifra pro tým Nickell přichází ob jedno rozdání. Na prvním stole je umožněno sehrávat 3 padajícím jedenkrát, na druhém stole sehrávají 4=. Tam přichází volný impas v trefech a hlavní hráč ztrácí jeden pik, jednu srdci a jedno káro. Srdce jsou zahrána nízká do kluka a pak A a nízká do T.

Rozdání 42. z 64

 
DTH: N-S 9, 12, 7, 12 a 8; E-W 0, 0, 6, 0 a 4.
Par: 6 N/S = za +1430 bodů pro linku N-S.
+17 impů pro tým Nickell.

Na 41. rozdání licitují malý trefový, když je tam velký, ale budiž, nás zajímá až toto rozdání. V kartách je malý kárový a pikový slem. Na prvním stole kára licitoval Východ a tak bylo těžké dostat se do kárového slemu. Ačkoliv si obrana zablokuje trefy, 6Bt padá dvakrát. Pokud Západ hrál na A nebo Q u Východu, mohl zkusit KJ. Koho by to však tížilo při takové nadílce impů?

Na druhém stole, bez účasti soupeřů, licitují 6. Bez trefového výnosu, sedícím srdcovém impasu na K a při dělení piků 3-3 je tam potenciálních třináct zdvihů.

Rozdání 45. z 64

 
DTH: N-S 5, 4, 6, 7 a 5; E-W 7, 8, 7, 6 a 8.
Par: 1 E/W +1 za -110 bodů pro linku N-S.
+11 impů pro tým Monaco.

Na prvním stole končí licitace v 3BtX, kde mají spadnout dvakrát, bohužel obrana si zablokuje kára na prvním zdvihu a pak zahodí K na zdvihu šestém, což stojí drahocenný zdvih.

Na druhém stole mohli přihodit kontra k 3, neb papírově padají dvakrát, podařilo se třikrát. Obrana vyjede tři kola trumfů a hlavní hráč zkouší srdce: nízkou do krále. Pak už si obrana sbírá své zdvihy.

Rozdání 47. z 64

 
DTH: N-S 7, 9-10, 7, 5 a 8; E-W 6, 3, 6, 8 a 5.
Par: 5X E/W -3 za +500 bodů pro linku N-S.
+10 impů pro tým Nickell.

Poslední dvojcifra na tomto segmentu náleží týmu Nickell, na předposledním rozdání. Na prvním stole hrají 3Bt, správně nekontrované, neb linka mohla utéct do 4=. Skvízovat Západ se nedaří, a tak ve finále linka padá třikrát, neb piky nebylo možné rozvinout, srdce jako přeprava nezafunguje, jako i trefy.

Na druhém stole zkouší 2, ty sehrávají se dvěma nadzdvihy. Zahrávají nízkou k A a impas proti AQ jim sedí, navíc obrana vyjede A, což pomáhá.

Třetí segment finále končí 91-101, Monaco prohrává.

Rozdání 53. z 64

 
DTH: N-S 3-4, 3, 4, 6 a 5; E-W 9, 10-9, 9-8, 7-6 a 8-7.
Par: 4 E = za -420 bodů pro linku N-S.
+9 impů pro tým Monaco.

Dostáváme se ke čtvrtému segmentu, což je něco pro bridžové labužníky a historiky. První rozdání této šestnáctky nedohrávají celoherní závazek, kde se dal expasovat Sever, na třetím rozdání licitují malý slem, když je na stole 7Bt. A dostáváme se k pátému rozdání, které je téměř 10 impů. :-) Je to první rozdání, kde nastává změna skóre.

Na prvním stole sehrávají 2+1, na druhém chladnokrevně 3BtX=. Jih je expasován ve dvou barvách v pětikartové koncovce a musí odevzdat hlavnímu hráči devátý zdvih.

Rozdání 54. z 64

 
DTH: N-S 4, 3, 9, 3 a 8; E-W 9, 9, 4, 9 a 4.
Par: 4X N/S -1 za -100 bodů pro linku N-S.
+13 impů pro tým Monaco.

Druhá změna skóre přichází na dalším rozdání. Na prvním stole hrají nekontrovaných 5, padající dvakrát. Na druhém stole hrají 4, který má papírově spadnout. Po srdcovém výnosu se likviduje ztrátová trefa. Pak se dvakrát vynáší piky z Východu a Jih přihazuje AK a tím se zlikviduje Q a závazek je splněn.

Rozdání 58. z 64

 
DTH: N-S 8, 7, 7, 7 a 8; E-W 5, 4, 6, 6 a 5-4.
Par: 1Bt N/S +1 za +120 bodů pro linku N-S.
+13 impů pro tým Monaco.

Další zajímavé rozdání se změnou skóre pro tým Monaco, na prvním stole dohledávají Par a zahrají jej.

Na druhém stole je to jiný příběh, Sever-Jih se snaží zahrát 1XX, tak se druhá linka dostává do 1BtXX, což papírově padá dvakrát, podobně jako závazek v kárách či srdcích na druhé úrovni.

Po výnosu to vypadá na dva pády za 1000 bodů, stačilo by vzít první zdvih A, pika do T, přesun přes kára, dojet piky, dojet kára. Tolik k papírovým předpokladům. Na stole to tak jednoduché nebylo, obrana první zdvih nebere. Na pátém zdvihu Jih zdánlivě skvízuje svého partnera na předposlední pik. Hlavní hráč pak impasuje Q a získává čtyři srdce, podobná situace (nikoliv stejná: jeden pád) by byla v trefech, Sever měl zahodit A a v nouzi i další káro.

1+4+2 a na stole je sedm zdvihů. Realita je tedy taková, že závazek je splněn za +760 bodů (500 za bonus za hru v druhé, 100 za splnění XX a 4*40) místo -1000 bodů (400 za první pád, 600 za druhý): +13 impů místo -15 impů.

Divím se, že hlavní hráč nezkoušel i nadzdvih. ;-)

Rozdání 60. z 64

 
DTH: N-S 8, 10, 7, 8 a 10; E-W 5, 3, 6, 5 a 3.
Par: 4 N/S = za +620 bodů pro linku N-S.
+11 impů pro tým Monaco.

Po předchozím snovém rozdání zpět do bridžové reality. Na prvním stole licitují i plní 4 s 18+5 figurovými body. Poněvadž všechny karty nahrávají hlavnímu hráči (K, K, K i A), je splněno. Na druhém stole padají dvakrát ve 2.

Rozdání 64. z 64

 
DTH: N-S 10, 7, 5, 6 a 11; E-W 3, 5, 8, 7 a 2.
Par: 3Bt N/S +1 za +430 bodů pro linku N-S.
+6 impů pro tým Monaco.

Nu a zpět do normálních závazků. Poslední změna skóre byla na posledním rozdání finále, opět pro tým Monaco. Na prvním stole licitují a plní 5=, na druhém pak 4+1.

Poslední segment se týmu Monaco vyloženě vydařil. Pět změn skóre v jejich prospěch — vyhráli by i skórování MP: (5 krát 100 % plus 11 krát 50 %) děleno 16 krabicemi, tedy 65,625 %, i B-A-M: 5 ku -5 pro Monaco při bodování 1/0/-1, nebo 10,5-5,5 při bodování 1/0,5/0 — nasčítalo se jim 52 impů a z prohry 91-101 na konci třetího segmentu vytěžili výhru 143-101 impů. Impresivní!

Při konverzi impů do vimpů narazíme na omezení 48 krabic, ale kdybychom vzali každý segment zvlášť, tak by to vypadalo takto.

Průměrem: 35,75-25,25 impů (rozdíl +10,5), 17-13 vimpů.

Výsledky byly zveřejňovány po segmentech na serveru www.bridgewinners.com, promítáno s psanými i zvukovými komentáři na BBO, uložené zůstává v archívu.

Kdo by si přál, nechť shlédne kratší video s gratulacemi a srovnáváním skóre.

Odveta může přijít brzy! 14th World Bridge Games se blíží!


Rozloučení se...

Rozloučím se bodově polovičním, vůči spodní hranici zvolené v tomto článku (5 impů), ale dvojnásobně krásným rozdáním, aby se nám všem dobře bridžově usínalo. Jednalo se o 28. rozdání (12. rozdání druhého segmentu finále).

Jak budete licitaci pokračovat jako Sever?

 

Rozdání 28. z 64

 
DTH: N-S 13, 8, 13, 13 a 13; E-W 0, 5, 0, 0 a 0.
Par: 7Bt N/S = za +2220 bodů pro linku N-S.
+5 impů pro tým Monaco.

Pokud byste licitovali pas, tak ztratíte 16 impů (2220 nebo 2210 mínus 800, tedy 1420 nebo 1410 bodů).

Pokud kontra, tak ztratíte 5 (proti druhému stolu s 7=, ztráta 2210 mínus 2000, tedy 210 bodů) či 6 impů (proti druhému stolu s 7Bt=, ztráta 2220 mínus 2000, tedy 220 bodů).

Pokud budete licitovat 7Bt, dostanete se akorát tak na Par a 0 impů (2220 mínus 2210 za velký slem v srdcích, tedy 10 bodů, 0 impů, či, 2220 mínus 2220 za velký slem beztrumfový, 0 bodů, 0 impů) vůči druhému stolu.

Žádných kladných impů v tomto kvízu!

Na stole Nick Nickell „jen“ kontruje (místo 7Bt) a tým Nickell ztrácí „jen“ 5 impíků (místo 6), neb na prvním stole hrají „jen“ 7= (místo 7Bt=).

Dobrou noc!


Zpět do domečku...